Divorces granted

Posted: November 19, 2017 at 1 a.m.

The following divorces granted were recorded in the circuit clerks' offices Nov. 2-15.

BENTON COUNTY

2016-733. Louis Lim v. Shondri Lim

2016-1464. Alba Orozco v. Moises Orozco

2017-309. Benjamin Shelton v. Mandy Shelton

2017-418. Melissa Holmes v. Pete Holmes

2017-606. Lacey Scott v. Christopher Scott

2017-955. Beatriz Aguirre v. Edwardo Borrego

2017-992. Hester King v. Peter Rio

2017-1013. Ken Braswell v. Brandy Braswell

2017-1069. Brittany Bray v. Thornton Bray

2017-1137. Nancy Brandon v. Troy Brandon

2017-1212. Sonia Rivas v. Luis Guzman

2017-1269. Rosalynn Ziemba v. Drey Craig

2017-1307. Valerie Dewitt v. Dakota Dewitt

2017-1365. Tracey Plumleigh v. Charles Plumleigh

2017-1450. Amy Hern v. Jason Hern

2017-1460. Alexandra Dailey v. Colin Upton

2017-1481. Cassie McCrary v. Jason McCrary

2017-1497. Maria Acosta v. Miguel Ramirez

2017-1502. Fred Ford v. Pamela Ford

2017-1506. Susan McConnell v. Bradey McConnell

2017-1518. Shelly Martin v. Dennis Martin

2017-1522. Kelli Parker v. Zachary Parker

2017-1541. Paige Gibson v. Brandon Gibson

2017-1570. Linda Nimz v. William Nimz

2017-1582. Cassie Osborne v. Todd Osborne

2017-1583. Michelle Lane v. Kevin Lane

2017-1584. Maria Reid v. Gilbert Reid

2017-1591. Connie Kincheloe v. Charles Kincheloe

2017-1597. Michael Boyd v. Tracy Boyd

2017-1608. Naomi Clark v. Daniel Clark

2017-1613. Julie Darrell v. David Darrell

2017-1654. Laura Harrington v. Jared Harrington

WASHINGTON COUNTY

2015-1926. Jared Wilson v. Fiona Wilson

2016-650. Gladys Ramos v. Juan Vasquez

2016-2053. Robert Drown v. Britany Drown

2017-297. Erin French v. Michael French

2017-734. Bethany Bowman v. Nimrod Torres Aquino

2017-771. Emily Gathy v. Johnathan Gathy

2017-850. Charles Kilpatrick v. Michelle Kilpatrick

2017-886. Paula Flores v. Juan Marzana

2017-1024. Teresa Fernandez v. Edwin Manuel-Vasquez

2017-1045. Steve Vance v. Paula Vance

2017-1110. Rachael Martinez v. Juan De Dios Najera

2017-1184. Parker Bradford v. Ravin Bradford

2017-1215. Sam Mayes v. Ashley Mayes

2017-1328. Julie Moore v. Joseph Moore

2017-1409. Wendy Swenson v. Kristen Swenson

2017-1511. Susan Montani v. Robert Montani

2017-1521. Nathaniel Wright v. Megan Wright

2017-1522. Ana Cervantes v. Carlos Moreno

2017-1553. Holly Shelby v. David Shelby

2017-1557. Trisha Boyer v. Taylor Smith

2017-1571. Whitney Houston v. Brian Houston

2017-1622. Ashley Arrington v. Jeffrey Arrington

2017-1626. Jamie Barranca v. Panfilo Barranca

2017-1658. Rebekah Bennett v. Jonathan Bennett

2017-1664. Yesenia Garcia Galdamez v. Paulino Yac-Ixcol

2017-1904. Martha Ross v. Raymond Ross

NW News on 11/19/2017